Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych

Stowarzyszenie osób działające na rzecz wsparcia w AZS.
Kompendium wiedzy dotyczącej atopowego zapalenia skóry. Możliwość członkostwa w stowarzyszeniu. Ogrom rzetelnych porad. Darmowe materiały w tym magazyn „Atopia”

Atopowe Zapalenie Skóry Alergia, AZS grupa wsparcia dla rodziców

Atopowe Zapalenie Skóry Alergia, AZS grupa wsparcia dla dorosłych atopików
Zrozumieć AZS

Kampania społeczna na rzecz edukacji choroby atopowego zapalenia skóry.

Z sercem do atopii

Portal w całości poświęcony tematyce atopowego zapalenia skóry. Projekt wzbogacony o część typowo dla dzieci Atodermlandia

SkinHub – Koalicja na Rzecz Dermatoz NZiezakaźnych i Alergii

Produkty wspomagające leczenie atopowego zapalenia skóry min. bandaże Comfifast do mokrych opatrunków – możliwość refundacji.

SkinHub – Koalicja na Rzecz Dermatoz NZiezakaźnych i Alergii

Produkty wspomagające leczenie atopowego zapalenia skóry min. bandaże Comfifast do mokrych opatrunków – możliwość refundacji.