Polityka prywatności strony mamatopika.pl

 1. Bezpieczeństwo i ochrona Twoich danych osobowych podczas odwiedzania mojej strony internetowej
  Ta witryna zbiera dane osobowe określone poniżej od swoich użytkowników. Głównym zadaniem jest ochrona poufności Twoich danych osobowych i ochrona przed nieuprawnionym dostępem.

 2. Właściciel i administrator danych osobowych
  Alicja Fątowicz
  os. Okrzei 112b
  97-400 Bełchatów

  E-mail kontaktowy właściciela: a.fatowicz@gmail.com
 3. Definicje

Aby zagwarantować, że przetwarzanie danych osobowych zostanie wyjaśnione w sposób przejrzysty i zrozumiały, chcę poinformować Cię o różnych terminach prawnych, które będą również wykorzystywane w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności:

 • Dane osobowe
  „Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”). Osobę fizyczną uznaje się za możliwą do zidentyfikowania, jeżeli tożsamość osoby można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez powiązanie z informacjami umożliwiającymi identyfikację, takimi jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, nazwa użytkownika online lub co najmniej jedna cecha szczególna wyrażające fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychologiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.
 • Przetwarzanie
  „Przetwarzanie” oznacza dowolny proces lub serię operacji związanych z danymi osobowymi, takich jak gromadzenie, porządkowanie, sortowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub modyfikowanie, czytanie, wyszukiwanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez transmisję, rozpowszechnianie lub inną formę dostarczania, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, z pomocą lub bez pomocy zautomatyzowanych procedur.
 • Ograniczenie przetwarzania
  „Ograniczenie przetwarzania” oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.
 • Profilowanie
  „Profilowanie” oznacza wszelkiego rodzaju zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobowych osoby fizycznej, w szczególności w celu analizy i przewidywania aspektów związanych z wykonywaniem pracy, sytuacją ekonomiczną, zdrowiem, preferencje, zainteresowania, wiarygodność, zachowanie, lokalizacja lub przeniesienie tej osoby fizycznej.
 • Pseudonimizacja
  „Pseudonimizacja” oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że nie można ich już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez dodawania dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym zapewniającym, że danych osobowych nie można przypisać zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
 • System archiwizacji
  „Zbiór danych” oznacza każdy uporządkowany zestaw danych osobowych, które są dostępne według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy są scentralizowane, zdecentralizowane czy rozproszone funkcjonalnie lub geograficznie.
 • Kontroler
  „Administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, administrator lub szczegółowe kryteria jego wyznaczania mogą być określone w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego.
 • Edytor
  „Podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.
 • Odbiorca
  „Odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny organ, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Jednak organy publiczne, które mogą otrzymać dane osobowe w ramach konkretnego dochodzenia zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne odbywa się zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami o ochronie danych zgodnie z celami przetwarzania.
 • Strona trzecia
  „Strona trzecia” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub organ inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający i osoby, które pod bezpośrednim zwierzchnictwem administratora lub podmiotu przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania danych osobowych.
 • Zgoda
  „Zgoda” osoby, której dane dotyczą, oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne wskazanie woli osoby, której dane dotyczą, poprzez oświadczenie lub wyraźne działanie potwierdzające, które oznacza zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych lub ona.

 1. Zgodność przetwarzania z prawem

Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem tylko wtedy, gdy istnieje podstawa prawna do przetwarzania. Zgodnie z art. 6 ust. 1 a – f RODO podstawą prawną może być:

 • Osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub osobę trzecią, z wyjątkiem przypadków, gdy nad tymi interesami przeważają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, które wymagają ochrony danych osobowych, w szczególności gdy dane przedmiotem jest dziecko.

 1. Zbieranie danych osobowych podczas odwiedzania mojej strony internetowej

Jeśli korzystasz ze strony wyłącznie w celach informacyjnych, tj. nie przekazujesz nam informacji jak adres e-mail, zbieram wtedy tylko dane osobowe, które Twoja przeglądarka przesyła na mój serwer. Jeśli chcesz przeglądać moją stronę internetową, zbieram następujące dane, które są technicznie niezbędne, aby wyświetlić Ci tą stronę internetową oraz zagwarantować stabilność i bezpieczeństwo (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

 • adres IP
 • Data i godzina zapytania
 • Różnica strefy czasowej w stosunku do czasu Greenwich (GMT)
 • Treść żądania (konkretna strona)
 • Status dostępu / kod statusu http
 • Ilość danych przesłanych w każdym przypadku
 • Strona internetowa, z której pochodzi żądanie (typ przeglądarki)
 • Przeglądarka
 • System operacyjny użytkownika i interfejs użytkownika
 • Język i wersja oprogramowania przeglądarki.

 1. Informacje o zbieraniu danych osobowych – (e-mail, formularz kontaktowy, komentarze)
  W dalszej części informujemy o zbieraniu danych osobowych podczas korzystania z mojej strony internetowej (formularz kontaktowy, komentarze)
  • Jeśli skontaktujesz się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, będę przechowywać informacje, które mi przekazujesz (imię i nazwisko oraz adres e-mail lub numer telefonu), aby odpowiedzieć na Twoje zapytanie. Usunę dane, które zgromadziłam na tej podstawie, gdy nie będą już potrzebne lub ograniczę przetwarzanie, jeśli będę musiała przestrzegać ustawowych wymogów dotyczących przechowywania.
  • Komentarze
   Kiedy odwiedzisz moją stronę i zostawisz komentarz, to zbieram dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

   Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.
 1. Newsletter
  • Za Twoją zgodą możesz zapisać się do mojego newslettera, za pomocą którego informuję Cię o aktualnych/nowych wpisach, ciekawostkach, ofertach. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  • Do rejestracji w newsletterze używam tzw. Procesu podwójnej zgody. Oznacza to, że po rejestracji zostanie wysłana Ci wiadomość e-mail na podany adres e-mail, w której proszony będziesz o potwierdzenie chęci wysyłania newslettera. Jeśli nie potwierdzisz rejestracji w ciągu 24 godzin, Twoje informacje zostaną zablokowane i automatycznie usunięte po miesiącu. Ponadto będziemy przechowywać Twój adres IP oraz czas rejestracji i potwierdzenia. Celem procedury jest potwierdzenie Twojej rejestracji oraz, jeśli to konieczne, wyjaśnienie ewentualnego nadużycia Twoich danych osobowych.
  •  Jedyną informacją wymaganą do wysyłania newslettera jest Twój adres e-mail. Podanie dodatkowych, osobno oznaczonych danych jest dobrowolne i posłuży do osobistego skontaktowania się z Tobą. Po potwierdzeniu zapiszemy Twój adres e-mail w celu wysyłania Ci newslettera.
  • W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na przesyłanie newslettera i zrezygnować z otrzymywania newslettera. Możesz zgłosić rezygnację, klikając link podany w każdej wiadomości e-mail z newsletterem lub wysyłając wiadomość na dane kontaktowe podane w informacji prawnej.
  • Używam zewnętrznego usługodawcy MailChimp jako podmiotu przetwarzającego do przesyłania newslettera. Jest zawarta odrębna umowa powierzenia przetwarzania danych z usługodawcą, aby zapewnić ochronę Twoich danych osobowych. Więcej informacji dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych można znaleźć w Polityka prywatności MailChimp.
 1. Korzystanie z zewnętrznych narzędzi na mojej stronie internetowej

Na stronie internetowej zintegrowane są różne narzędzia różnych firm, które pozwalają oceniać zachowania użytkowników lub tworzyć linki do innych stron internetowych.

Analitycs

Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają Właścicielowi monitorowanie i analizę ruchu internetowego i mogą być wykorzystywane do śledzenia zachowań Użytkowników.

 • (Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. ited) Google Analytics to usługa analizy sieci. Analiza internetowa to zbieranie, gromadzenie i analiza danych dotyczących zachowania osób odwiedzających strony internetowe. Usługa analizy sieci zbiera między innymi dane, z których strony internetowej osoba, której dane dotyczą, trafiła na stronę internetową (tzw. Referrers), z jakich podstron w serwisie korzystano lub jak często i przez jaki czas dana podstrona była przeglądana. Analiza internetowa służy głównie do optymalizacji witryny internetowej oraz do analizy kosztów i korzyści reklam internetowych. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej witryny są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google może przekazywać dane osobowe zebrane w ramach tej procedury technicznej stronom trzecim.

  Ponieważ w mojej witrynie internetowej aktywowana jest anonimizacja adresu IP, Państwa adres IP zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych państwach w porozumieniu z Europejskim Obszarem Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest wysyłany i skracany przez serwer Google w USA. W imieniu operatora strony internetowej Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz świadczenia nam dalszych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i internetu. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę do Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi przechowywanymi przez Google.

  Ponadto ta witryna korzysta z funkcji Analytics UserID do śledzenia danych interakcji. Ta nazwa użytkownika będzie dodatkowo zanonimizowana i zaszyfrowana i nie będzie łączona z innymi danymi.

  Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; jednak pamiętaj, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie w pełni wykorzystać wszystkich funkcji tej witryny.

  Ponadto możesz zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) przez Google, a także przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępne pod następującym linkiem: https://chrome.google.com/webstore/detail/google-analytics-opt-out/fllaojicojecljbmefodhfapmkghcbnh?hl=en

  Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pośrednictwem JavaScript, że żadne dane i informacje o wizytach w witrynie nie mogą być przesyłane do Google Analytics.

  Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google Analytics można usunąć w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

  Dalsze informacje i obowiązujące przepisy Google dotyczące prywatności można znaleźć pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=plhttps://marketingplatform.google.com/about/

  Ta strona internetowa korzysta również z raportów wydajnościowych Google Analytics dotyczących danych demograficznych i zainteresowań oraz raportów dotyczących wyświetleń w sieci reklamowej Google. Możesz wyłączyć Google Analytics dla reklam graficznych i dostosować reklamy w sieci reklamowej Google, odwiedzając ustawienia reklam pod tym linkiem: https://adssettings.google.com .

Interakcja z platformami czatu na żywo

Usługa pozwala Użytkownikom na interakcję z platformami czatu na żywo stron trzecich bezpośrednio ze stroną, w celu skontaktowania się i uzyskania kontaktu z pomocą techniczną tej strony. Jeśli jedna z tych usług jest zainstalowana, może gromadzić dane dotyczące przeglądania i użytkowania na stronach, na których jest zainstalowana, nawet jeśli Użytkownicy nie korzystają aktywnie z usługi. Ponadto mogą być rejestrowane rozmowy na czacie na żywo.

 • Czat klienta Facebook Messenger (Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland)

  Czat klienta Facebook Messenger to usługa do interakcji z platformą czatu na żywo Facebook Messenger
  Przetwarzane dane osobowe: pliki cookie; Dane przekazywane podczas korzystania z usługi; Dane dotyczące użytkowania.
  Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatności. Uczestnik Tarczy Prywatności.

Tag Management

Ten rodzaj usługi pomaga właścicielowi zarządzać znacznikami lub skryptami potrzebnymi w tej aplikacji w sposób scentralizowany.

Powoduje to przepływ Danych Użytkowników przez te usługi, co może skutkować zatrzymaniem tych Danych.

 • Menedżer tagów Google (Google Ireland Limited, spółka zarejestrowana i działająca zgodnie z prawem Irlandii (numer rejestracyjny: 368047) Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Irlandia)
  Menedżer tagów Google to usługa zarządzania tagami świadczona przez Google Ireland Limited.
  Przetwarzane dane osobowe: dane dotyczące użytkowania.
  Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatności. Uczestnik Tarczy Prywatności.

Wyświetlanie treści z platform zewnętrznych

Ten rodzaj usługi umożliwia przeglądanie treści hostowanych na platformach zewnętrznych bezpośrednio ze stron tej aplikacji i interakcję z nimi.

Ten rodzaj usługi może nadal gromadzić dane o ruchu w sieci na stronach, na których usługa jest zainstalowana, nawet jeśli Użytkownicy jej nie używają.

 • Google Fonts (Google Ireland Limited)
  Google Fonts to usługa wizualizacji kroju pisma świadczona przez Google Ireland Limited, która umożliwia tej Aplikacji włączanie tego rodzaju treści na swoich stronach.
  Przetwarzane dane osobowe: dane dotyczące użytkowania; różne rodzaje Danych zgodnie z polityką prywatności serwisu.
  Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatności. Uczestnik Tarczy Prywatności.
 1. Pliki cookie

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i zapisywane przez Twoją przeglądarkę. Służą one do tego, aby moja oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywna i bezpieczna. Ponadto pliki cookie pozwalają systemom rozpoznać Twoją przeglądarkę i wyświetlić moją stronę internetową w najlepszy możliwy sposób.

Przechowuję te informacje przez okres do 24 miesięcy od każdego wejścia na stronę o ile wyrazisz zgodę.

To przetwarzanie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ochrony prawnej uzasadnionych interesów, czyli optymalizacji oferty.

Nazwa pliku cookieData ważnościWłaścicielOpis
 _ga 2 lata GoogleUżywane do rozróżniania użytkowników.
 _gid 24 godziny GoogleUżywane do rozróżniania użytkowników.
 _gat 1 minuta GoogleSłuży do zmniejszania szybkości żądania. Jeśli Google Analytics zostanie wdrożony za pomocą Menedżera tagów Google, ten plik cookie zostanie nazwany _gat_gtag_ <property-id>.
cookie_notice_accepted1 miesiącCookie Notice for GDPRUżywany aby sprawdzić, czy można umieścić pliki cookie

Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

– Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

– Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer/

– Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

– Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

– Edge: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

 1. Twoje prawa do ochrony danych   
  • Prawo do informacji, artykuł 15 RODO
  • Zgodnie z art. 15 ust. 1 RODO masz prawo do informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. W takim przypadku masz prawo do dalszych informacji (art. 15 ust. 2 RODO).
  • Prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, art. 16, 17 i 18 RODO
  • Zgodnie z art.16 RODO przysługuje Ci prawo żądania – ze skutkiem natychmiastowym – sprostowania nieprawidłowych danych oraz uzupełnienia niekompletnych danych – w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia.
  • Zgodnie z art.17 RODO przysługuje Ci prawo do usunięcia Twoich danych osobowych, zwłaszcza jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych jest lub przestało być dozwolone.
  • Prawo do sprzeciwu, artykuł 21 RODO
  • Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartego na  art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Nie będę wówczas przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności.
  • Możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu w dowolnym momencie, kontaktując się ze mną za pośrednictwem jednej z możliwości kontaktu wymienionych w polityce prywatności.
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Data 01.08.2020